• whats QRcode
 • viber QRcode
 • kakao QRcode
 • line QRcode

Hình ảnh trước / sau khi phẫu thuật

Hình ảnh trước
/ sau khi phẫu thuật

Trải nghiệm những thay đổi tuyệt vời với công nghệ phẫu thuật an toàn và chính xác của Braun!

 • front before
 • 45deg before
 • 90deg before
 • V-Line Square Jaw Surgery

  3D Lifting-Rotation Malar Reduction

  Revision rhinoplasty

  3D CT rhinoplasty

 • front before
 • 45deg before
 • 90deg before
 • V-Line Square Jaw Surgery

  3D CT rhinoplasty (Non-implant rhinoplasty)

  advancement genioplasty

 • front before
 • 45deg before
 • 90deg before
 • V-Line Square Jaw Surgery

  3D Lifting-Rotation Malar Reduction

  3D CT rhinoplasty

  Dual under-eye fat rearrangement

 • front before
 • 45deg before
 • 90deg before
 • Advancement genioplasty

  anterior square jaw surgery

  3D lifting-rotation malar reduction

  Revision rhinoplasty

  natural adhesion method

  Lovely face

 • front before
 • 45deg before
 • 90deg before
 • Revision rhinoplasty

  Square jaw surgery

  3D lifting-rotation malar reduction

  Lovely face

 • front before
 • 45deg before
 • 90deg before
 • Natural adhesion eye reshaping

  3D CT rhinoplasty

  V-Line square jaw surgery

  3D lifting-rotation malar reduction

  Lovely face

 • front before
 • 45deg before
 • 90deg before
 • 30-Min fixed-malar reduction

  under-ear square jaw surgery

  removal of double jaw

  Lovely face

 • front before
 • 45deg before
 • 90deg before
 • Non- incisional eye reshaping

  3D CT rhinoplasty

  V-line square jaw surgery

  3D lifting-rotation malar reduction

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10