• whats QRcode
  • viber QRcode
  • kakao QRcode
  • line QRcode

Cố định nhũ hoa bị tụt

Cố định nhũ hoa bị tụt

Phân loại theo mức độ tụt núm vú và phương pháp phẫu thuật

Trường hợp bị nhô ra do kích thích và có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định

Chúng tôi sẽ nới mô dây chằng xơ thông qua khe rạch nhỏ và cố định bằng cách khâu túi.

Trường hợp không bị nhô ra khi kích thích và cho dù có cố định thì vẫn bị tụt vào.

Chúng tôi thực hiện cắt các mô dây chằng xơ bao gồm cả ống dẫn sữa và cố định theo phương pháp làm đầy các mô khác ở bên dưới núm vú.

* Tùy thuộc vào mức độ tụt núm vú, mà có thể áp dụng các phương pháp phẫu thuật khác nhau, nhưng trong trường hợp nặng thì sau khi phẫu thuật có thể không cho con bú sữa mẹ được nữa, vì vậy cần phải tư vấn chi tiết với các bác sĩ chuyên khoa trước khi phẫu thuật.