• whats QRcode
  • viber QRcode
  • kakao QRcode
  • line QRcode

Nâng ngực BellaGel

Sử dụng túi nâng ngực BellaGel kết hợp ưu điểm của các túi
nâng ngực cơ bả Hoàn thiện vòng một tự nhiên như ngực thật.

Phương pháp phẫu thuật

Tư vấn 1:1

Thiết kế

Kiểm tra máu, điện tâm đồ
và chụp ngực trước khi phẫu thuật

Rạch và đặt túi nâng ngực

Chăm sóc sau phẫu thuật

Ảnh trước sau

before_after01
before_after02
before_after03