• whats QRcode
  • viber QRcode
  • kakao QRcode
  • line QRcode

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Chúng tôi xin giới thiệu đội ngũ các y bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của Braun với nhiều kinh nghiệm lâm sàng và chuyên môn phong phú.

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Dr. Kim Tae-Gyu

Viện trưởng
Kim Tae-Gyu

bác sĩ chuyên môn
khoa phẫu thuật tạo hình

Viện trưởng Kim Tae-Gyu detail Viện trưởng Kim Tae-Gyu detail
Viện trưởng Lee Ji-Won

Viện trưởng
Lee Ji-Won

bác sĩ chuyên môn
khoa phẫu thuật tạo hình

Viện trưởng Lee Ji-Won detail Viện trưởng Lee Ji-Won detail
Viện trưởng Ryu Dong-Wan

Viện trưởng
Ryu Dong-Wan

bác sĩ chuyên môn
khoa phẫu thuật tạo hình

Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail
Viện trưởng Kim Seung Min

Viện trưởng
Kim Seung Min

Chuyên khoa phẫu
thuật thẩm mỹ

Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail
Viện trưởng Kim Seung Min

Viện trưởng
Lee Wu Seop

Chuyên khoa phẫu
thuật thẩm mỹ

Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail
Viện trưởng Kim Seung Min

Viện trưởng
Kim Jae Won

Chuyên khoa phẫu
thuật thẩm mỹ

Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail
Viện trưởng Kim Seung Min

Viện trưởng
Kim Dae Won

Chuyên gia gây mê

Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail Viện trưởng Ryu Dong-Wan detail
Viện trưởng Nam Seong-Geun

Viện trưởng
Nam Seong-Geun

Thạc sĩ y học

Viện trưởng Nam Seong-Geun detail Viện trưởng Nam Seong-Geun detail
Viện trưởng Lee Jae-Cheol

Viện trưởng
Lee Jae-Cheol

chuyên gia khoa da liễu

Viện trưởng Lee Jae-Cheol detail Viện trưởng Lee Jae-Cheol detail