• whats QRcode
  • viber QRcode
  • kakao QRcode
  • line QRcode

Hút mỡ Mini ở thẩm mỹ viện Braun

Hút mỡ mini tại
Viện thẩm mỹ Braun

Ưu điểm của hút mỡ mini

Hiệu quả rõ ràng bằng phương pháp hút mỡ
Waterjet + Accusculpt + PAL

Thời gian thực hiện ngắn :
1 lần 30 phút

Thời gian phục hồi nhanh