• whats QRcode
  • viber QRcode
  • kakao QRcode
  • line QRcode

Mũi thấp

Mũi thấp

Có thể nói đại đa số nữ giới mong muốn thẩm mỹ mũi ở nước ta đều muốn cải thiện mũi thấp.
Phẫu thuật không chỉ đơn giản là nâng mũi cao, mà quan trọng là phải xem xét đến trán, môi,
các phần xung quanh để tạo hình dáng đầu mũi, sống mũi hài hòa với các phần khác.
Phẫu thuật chỉ sử dụng một vật liệu tạo hình duy nhất để nâng cao đầu mũi và sống mũi là phương pháp phẫu thuật sai,
chưa hiểu hết về tổng thể hình dáng mũi, nên không thể tạo được đầu mũi đẹp tự nhiên.

Ưu điểm của thẩm mỹ mũi thấp tại Bệnh viện thẩm mỹ Braun

Với nền tảng là
thẩm mỹ đầu mũi kim cương,
đặt trọng tâm ở hình dáng dầu mũi,
tạo đường sống mũi tự nhiên.

Kỹ thuật phẫu thuật đầu mũi
và sống mũi khác nhau,
tạo hình dáng tự nhiên phù hợp.

Cải thiện mũi thấp hiệu quả

Sử dụng cấu trúc tự thân để nâng mũi

Before & After

before_after01
before_after02
before_after03
before_after04
before_after05
before_after06
before_after07
before_after08
before_after09
before_after10
before_after11
before_after12