• whats QRcode
  • viber QRcode
  • kakao QRcode
  • line QRcode

Nâng mũi cấu trúc

Nâng mũi cấu trúc

Nâng mũi cấu trúc có khả năng phát sinh cao với trường hợp sử dụng chất liệu Sillicon hình chị L,
chất liệu độn mũi bắng chất liệu nhân tạo. Với nền tảng kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi
đa dạng ở viện thẩm mỹ Braun có thể sử dụng tổ chức tự thân để cấy vào đầu mũi và sống mũi một cách an toàn.

Phương pháp phẫu thuật

Trước tiên sẽ loại bỏ chất liệu độn trong mũi sau đó sẽ tháo những tổ chức liên kết rồi đưa mũi
bị hếch xuống một cách phù hợp. Sau đó sử dụng sử dụng sụn tự thân hoặc biểu bị dưới da.
Phẫu thuật điều chỉnh để cho ra kết quả tốt đẹp

Trường hợp nên thẩm mỹ mũi không vật liệu tạo hình

  1. kinh nghiệm lâm sàng phong phú với nhiều khâu phẫu thuật mũi đa dạng.
  2. Tiến hành an toàn, chuẩn đoán tỉ mỉ chính xác thông qua chụp 3D CT.
  3. Khả năng tiến hành phẫu thuật với ca khó khăn.
  4. Tối thiểu tác dụng phụ nhờ sử dụng các tổ chức tự thân.
  5. Đề phòng độ dài và biến đổi của đầu mũi tái phát.